Reijo, strona 6

60 tekstów – auto­rem jest Reijo.

Przy­jaciel,który TYL­KO mówi jest przy­jacielem na­pew­no ale nie Twoim. 

myśl
zebrała 8 fiszek

Bo naj­ważniej­sze,że jes­tem przys­tojny. Reszta to kicz. 

myśl
zebrała 4 fiszki

Myślałem,że myślisz ... a to były mo­je myśli. 

aforyzm dnia z 13 sierpnia 2010 roku
zebrał 88 fiszek

tyl­ko ty­le a może aż tak wiele
tak nap­rawde myślałem ,że jes­teś kimś a jes­teś ....
nor­malna,
zwykła DUPA 

myśl
zebrała 3 fiszki

TRZE­BA stra­cić WSZYS­TKO,by zro­zumieć jak blis­ko było SZCZĘŚCIE. 

myśl
zebrała 7 fiszek

Życie jest zbyt krótkie, by żyć by­le jak. 

myśl
zebrała 9 fiszek

Pa­mięta­my o tych co już nie żyją i nic nie mogą wnieść do nasze­go życia a za­pomi­namy o żyja­cych,którzy mają dla nas tak wiele. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Miłość i kocha­nie to pa­ra i tyl­ko w parze mogą być reali­zowa­ne.Bo nie­szczęścia jak i szcześcia chodza pa­rami. Niestety.

To ty nie wiesz? Wszys­cy o tym mo­wią.No dob­rze, po­wiem Ci.Ale pa­mietaj,że to tajne. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Wieczór był tak piękny ... a nas nie było. 

myśl
zebrała 6 fiszek

Kaz­de nasze spot­ka­nie to jak wiel­ka uczta,du­zo do jedze­nia a ... wszys­cy przyszli najedzeni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Reijo

Już to zostało wcześniej napisane ja tylko powtorze: Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy odwiedzili mój profil.

Zeszyty
  • Ironia – Zdarza się,że wspi­najac się na wyżyny schodzi­my w dół.

  • Prawda – Pe­wien in­diański chłopiec za­pytał kiedyś dziad­ka: - Co sądzisz o sy­tuac­ji na świecie? Dziadek od­po­wie­dział: - Czuję się tak, jak­by w moim ser­cu toczyły walkę dwa wil­ki. Je­den jest pełen złości i niena­wiści. Dru­giego prze­pełnia miłość, prze­bacze­nie i pokój. - Który zwy­cięży? - chciał wie­dzieć chłopiec. - Ten, które­go kar­mię - od­rzekł na to dziadek.

  • Ty – Przy­jaciel to nie ten co szcze­ka ale pot­ra­fi za­pew­nic Ci bez­pie­czeństwo.

  • Wędrówki – Idąc,częściej spoglądaj pod no­gi niż przed siebie a na­pew­no doj­dziesz do ce­lu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reijo

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność