Reijo, myśli

54 teksty (myśli) – auto­rem jest Reijo.

Życie usłane jest różami . Im piękniej­sze róże tym większe kolce. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 lipca 2013, 04:17

Do Y.
Jes­teś jak po­wiet­rze. Nikt nie sza­nuje a każdy ma dostęp. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 czerwca 2013, 04:51

ŻYCIE to wiel­kie szczęście. Trze­ba cie­szyć się każdą daną chwilą bo zaw­sze może być gorzej. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 sierpnia 2012, 11:58

Jeżeli nie możesz się z czymś po­godzić to zaak­ceptuj to. 

myśl • 29 czerwca 2012, 03:01

Wiel­cy ludzie mają to do siebie,że nie kochają in­nych, za to in­ni ich uwiel­biają.A ja was kocham!! Więc ja­ki jestem?? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 kwietnia 2012, 00:33

Aby zdo­być miłość pot­rzeb­ne jest ser­ce a nie krocze. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 lutego 2012, 04:57

Nad­mier­na tros­ka o in­nych zaw­sze kończy się naszą po­rażką, niestety. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 stycznia 2012, 00:33

Nie szu­kaj szczęścia w roz­porkach ani w por­tfe­lach tyl­ko w ... sza­cun­ku do Siebie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 listopada 2011, 06:39

Każdy ma pro­wo wy­boru ale czy w ob­liczu bra­ku wy­boru po­winien zdradzać? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 października 2011, 07:39

Dra­mat człowieka nie po­lega na tym,że um­rze tyl­ko na tym,że nie umie żyć. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 8 sierpnia 2011, 00:21

Reijo

Już to zostało wcześniej napisane ja tylko powtorze: Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy odwiedzili mój profil.

Zeszyty
  • Ironia – Zdarza się,że wspi­najac się na wyżyny schodzi­my w dół.

  • Prawda – Pe­wien in­diański chłopiec za­pytał kiedyś dziad­ka: - Co sądzisz o sy­tuac­ji na świecie? Dziadek od­po­wie­dział: - Czuję się tak, jak­by w moim ser­cu toczyły walkę dwa wil­ki. Je­den jest pełen złości i niena­wiści. Dru­giego prze­pełnia miłość, prze­bacze­nie i pokój. - Który zwy­cięży? - chciał wie­dzieć chłopiec. - Ten, które­go kar­mię - od­rzekł na to dziadek.

  • Ty – Przy­jaciel to nie ten co szcze­ka ale pot­ra­fi za­pew­nic Ci bez­pie­czeństwo.

  • Wędrówki – Idąc,częściej spoglądaj pod no­gi niż przed siebie a na­pew­no doj­dziesz do ce­lu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reijo

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność