Reijo, teksty z lutego 2010 roku

3 teksty z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest Reijo.

Kiedy zaczy­namy być sobą na­wet lus­tro się gubi. 

aforyzm dnia z 20 marca 2010 roku
zebrał 135 fiszek • 28 lutego 2010, 08:16

Dla Ciebie jes­tem go­towy zro­bić wszys­tko, przez Ciebie też jes­tem na wszys­tko go­towy. Ech,ŻYCIE MO­JE !!! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 lutego 2010, 02:54

Życie jest piek­ne do cza­su kiedy nie spoj­rzy­my w lustro. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lutego 2010, 05:47

Reijo

Już to zostało wcześniej napisane ja tylko powtorze: Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy odwiedzili mój profil.

Zeszyty
  • Ironia – Zdarza się,że wspi­najac się na wyżyny schodzi­my w dół.

  • Prawda – Pe­wien in­diański chłopiec za­pytał kiedyś dziad­ka: - Co sądzisz o sy­tuac­ji na świecie? Dziadek od­po­wie­dział: - Czuję się tak, jak­by w moim ser­cu toczyły walkę dwa wil­ki. Je­den jest pełen złości i niena­wiści. Dru­giego prze­pełnia miłość, prze­bacze­nie i pokój. - Który zwy­cięży? - chciał wie­dzieć chłopiec. - Ten, które­go kar­mię - od­rzekł na to dziadek.

  • Ty – Przy­jaciel to nie ten co szcze­ka ale pot­ra­fi za­pew­nic Ci bez­pie­czeństwo.

  • Wędrówki – Idąc,częściej spoglądaj pod no­gi niż przed siebie a na­pew­no doj­dziesz do ce­lu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reijo

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność