Reijo, teksty z grudnia 2010 roku

5 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Reijo.

Tak mi dob­rze jest tu­lić przed snem Twoją twarz,
a o świ­cie być blis­ko niej znów. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 grudnia 2010, 19:54

Poz­być się idiotów to tak jak w sen wpaść piękny. Nie ma ta­kich snów niestety. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 grudnia 2010, 03:40

Bar­dziej pa­mięta­my te­go co nas skrzyw­dził niż te­go co nam pomógł. 

aforyzm dnia z 28 sierpnia 2011 roku
zebrał 203 fiszki • 20 grudnia 2010, 05:11

Nie wiem jak bar­dzo byś się przyo­dział to i tak pier­wsze słowo zdradzi twoją tożsamość. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 grudnia 2010, 04:47

Gdy­by głupo­ta do­dawała skrzy­deł na Ziemi zos­tałyby tyl­ko zwierzęta. 

aforyzm dnia z 15 listopada 2013 roku
zebrał 175 fiszek • 5 grudnia 2010, 16:54

Reijo

Już to zostało wcześniej napisane ja tylko powtorze: Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy odwiedzili mój profil.

Zeszyty
  • Ironia – Zdarza się,że wspi­najac się na wyżyny schodzi­my w dół.

  • Prawda – Pe­wien in­diański chłopiec za­pytał kiedyś dziad­ka: - Co sądzisz o sy­tuac­ji na świecie? Dziadek od­po­wie­dział: - Czuję się tak, jak­by w moim ser­cu toczyły walkę dwa wil­ki. Je­den jest pełen złości i niena­wiści. Dru­giego prze­pełnia miłość, prze­bacze­nie i pokój. - Który zwy­cięży? - chciał wie­dzieć chłopiec. - Ten, które­go kar­mię - od­rzekł na to dziadek.

  • Ty – Przy­jaciel to nie ten co szcze­ka ale pot­ra­fi za­pew­nic Ci bez­pie­czeństwo.

  • Wędrówki – Idąc,częściej spoglądaj pod no­gi niż przed siebie a na­pew­no doj­dziesz do ce­lu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reijo

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność